ตารางการประชุม เดือนมีนาคม 2561

2018-02-07

วันที่ 6-12 มีนาคม 2561
หัวข้อ :

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับไดมอนด์สตาร์ เเละสูงขึ้นไป ณ ประเทศภูฎาน

วันที่ 20-25 มีนาคม 2561
หัวข้อ :

การสัมมนานักธุรกิจเอมสตาร์ ระดับผู้นำ นานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้