ตารางการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2561

2018-02-12

วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61
หัวข้อ :

AIMSTAR Day Trip ล่องเรือย้อนประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 10.30-15.00 น.
สถานที่ :

ศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค สาขามัณฑะเลย์ ​

หัวข้อ :

งานแสดงสินค้าเอมสตาร์ @ มัณฑะเลย์
AIMSTAR EXPO 2018 @ Mandalay

วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 16.00-18.00 น.
สถานที่ :

ณ ห้องประชุม เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค สาขามัณฑะเลย์​

หัวข้อ :

พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ
นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับเพิร์ลสตาร์, แพลทตินัมสตาร์, โกลด์สตาร์, ซิลเวอร์สตาร์ และบรอนซ์สตาร์

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถยืนยันการเข้ารับมอบเข็มเกียรติคุณ ได้ที่เมนู "ยืนยันการสัมมนา"
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ก.พ. 2561