ความเป็นมา

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ประวัติบริษัท
 • ก่อตั้ง : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548
 • สัญชาติ : ไทย
 • ทุนจดทะเบียน : เริ่มแรก 20 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนในปี 2556 เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
 • เลขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง : ทะเบียนเลขที่ 4810280100011
 • เลขทะเบียนการประกอบธุรกิจเเบบตรง : ทะเบียนเลขที่ นร 0312/99768
 • ลักษณะธุรกิจ : บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านการคัดสรรส่วนประกอบชั้นเลิศจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาของทีมบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ และสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางธุรกิจที่ทันสมัยทั้งเว็บไซต์ออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของทุกคน
 • วิสัยทัศน์ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจเอมสตาร์และผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด สู่ความสำเร็จ สู่ความสุข ร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ :
  1. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
  2. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีฐานะดีและมั่นคง
  3. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสามารถเพิ่มพูน
  4. มุ่งมั่นให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรม
  5. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัว
 • ความเชื่อ : บริษัทฯดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความเชื่อที่สำคัญว่า "ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่...เอมสตาร์"

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

นับจากวันแรกที่เราเปิดดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ เราได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมพร้อมกับโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจของผู้คนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การวางโครงสร้างของระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ AIM STAR WORLD ที่จะสามารถถักทอเชื่อมโยงผู้คนหลายพันล้านคน หลากหลายภาษาและหลากหลายสกุลเงินตราจึงถูกกำหนดขึ้น...

ความเป็นมาของบริษัท

วันที่ รายการ
1 พ.ย. 48 เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4 ธ.ค. 48 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโก ประจำประเทศไทย
26 มี.ค. 49 เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แอสนี่ ชุดถนอมผิว (ASNI skin care)
23 เม.ย. 49 เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บอดี้ ซอฟท์ ( BodySoft)
26 ส.ค. 49 งานแสดงสินค้าเอมสตาร์ เอ็กซ์โป 2006 (ครั้งแรก) เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแอสนี่ ชุดสีสัน (ASNI color cosmetics) การประกวด ASNI GUEST MODEL CONTEST 2006 (ครั้งแรก)
14 ก.พ. 50 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไทดี้ โฮม (Tidy Home)
29 ม.ค. 52 ก่อตั้งมูลนิธิเอมสตาร์ (AIM STAR FOUNDATION)
24 มี.ค. 53 พิธีมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ ครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
4 ส.ค. 53 พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท59 กรุงเทพฯ
19 ต.ค. 53 ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลคุณภาพ แห่งปี 2010 จาก มสวท. (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
25 พ.ค. 56 ขยายธุรกิจเอมสตาร์สู่ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
5 ต.ค. 56 เปิดสาขามัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
9 พ.ย. 56 เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ (Wazzer)
25 ม.ค. 57 เปิดสาขาเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
26 พ.ค. 58 ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเอมสตาร์ (พม่า) ไปยังอาคารเอมสตาร์ที่ก่อสร้างใหม่