ความเป็นมา

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ประวัติบริษัท
 • ก่อตั้ง : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548
 • สัญชาติ : ไทย
 • ทุนจดทะเบียน : เริ่มแรก 20 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนในปี 2556 เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
 • เลขทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง : ทะเบียนเลขที่ 4810280100011
 • เลขทะเบียนการประกอบธุรกิจเเบบตรง : ทะเบียนเลขที่ นร 0312/99768
 • ลักษณะธุรกิจ : บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น (Multi Level Marketing : MLM) โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านการคัดสรรส่วนประกอบชั้นเลิศจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาของทีมบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ และสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางธุรกิจที่ทันสมัยทั้งเว็บไซต์ออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของทุกคน
 • วิสัยทัศน์ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจเอมสตาร์และผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด สู่ความสำเร็จ สู่ความสุข ร่วมกับการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ :
  1. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
  2. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีฐานะดีและมั่นคง
  3. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสามารถเพิ่มพูน
  4. มุ่งมั่นให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรม
  5. มุ่งมั่นให้ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัว
 • ความเชื่อ : บริษัทฯดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความเชื่อที่สำคัญว่า "ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่...เอมสตาร์"

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

นับจากวันแรกที่เราเปิดดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ เราได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมพร้อมกับโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจของผู้คนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การวางโครงสร้างของระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ AIM STAR WORLD ที่จะสามารถถักทอเชื่อมโยงผู้คนหลายพันล้านคน หลากหลายภาษาและหลากหลายสกุลเงินตราจึงถูกกำหนดขึ้น...

ความเป็นมาของบริษัท

วันที่ รายการ
1 พ.ย. 48 เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4 ธ.ค. 48 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโก ประจำประเทศไทย
26 มี.ค. 49 เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แอสนี่ ชุดถนอมผิว (ASNI skin care)
23 เม.ย. 49 เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บอดี้ ซอฟท์ ( BodySoft)
26 ส.ค. 49 งานแสดงสินค้าเอมสตาร์ เอ็กซ์โป 2006 (ครั้งแรก) เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแอสนี่ ชุดสีสัน (ASNI color cosmetics) การประกวด ASNI GUEST MODEL CONTEST 2006 (ครั้งแรก)
14 ก.พ. 50 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไทดี้ โฮม (Tidy Home)
7 ก.ค. 51 ขยายธุรกิจเอมสตาร์สู่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
29 ม.ค. 52 ก่อตั้งมูลนิธิเอมสตาร์ (AIM STAR FOUNDATION)
24 มี.ค. 53 พิธีมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ ครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
4 ส.ค. 53 พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท59 กรุงเทพฯ
19 ต.ค. 53 ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลคุณภาพ แห่งปี 2010 จาก มสวท. (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
19 มิ.ย. 55 เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แอสนี่ ฟอร์ เมน (ASNI for MEN)
9 ก.ย. 55 ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเอมสตาร์ (กัมพูชา) สู่อาคารพนมเปญทาวเวอร์โดยขยายพื้นที่ จากอาคารพาณิชย์ 1 คูหา เป็น 230 ตร.ม.
24 มี.ค. 56 งานแสดงสินค้าเอมสตาร์ เอ็กซ์โป ประเทศกัมพูชา (ครั้งแรก) การประกวด ASNI MAN & WOMAN 2013 ณ ประเทศกัมพูชา (ครั้งแรก)
25 พ.ค. 56 ขยายธุรกิจเอมสตาร์สู่ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
5 ต.ค. 56 เปิดสาขามัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
9 พ.ย. 56 เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ (Wazzer)
25 ม.ค. 57 เปิดสาขาเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
26 พ.ค. 58 ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเอมสตาร์ (พม่า) ไปยังอาคารเอมสตาร์ที่ก่อสร้างใหม่
13 ส.ค. 58 เปิดสาขาเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์