• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
 • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าวีไอพี

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ลูกค้าวีไอพีสามารถเลือกช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้ง 7 แบบ ดังต่อไปนี้

 1. สั่งซื้อหน้าเคาน์เตอร์ที่บริษัท
 2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 02-726-9030
 3. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com
 4. สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Aimstar Shopping Online
 5. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info
 6. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟสบุ๊ค (Facebook) : aimstarnetwork.official
 7. สั่งซื้อแบบออโต้ชิพ (AUTOSHIP)

1. การสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่บริษัท โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.1 กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ (แบบปกติ) ให้ครบถ้วนอาทิ รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 2. 1.2 หากต้องการชำระเงินด้วยการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ใบสำคัญลดหนี้)
 3. 1.3 แสดงบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของตน ผู้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้าแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนต่อพนักงานบริษัททุกครั้ง
 4. 1.4 รับบัตรคิว แล้วรอพนักงานเรียกชำระเงิน
 5. 1.5 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ที่ระบุชื่อของตนเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัทปฏิเสธการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี การชำระด้วยบัตรเครดิตต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง
 6. 1.6 เมื่อชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ “ใบรับชำระเงิน” ไว้เป็นหลักฐาน และรอคิวรับสินค้า
 7. 1.7 เมื่อพนักงานเรียกรับสินค้าตามคิวอีกครั้ง ท่านจะต้องแสดง “ใบรับชำระเงิน” แก่พนักงาน เพื่อรับสินค้า ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้สั่งซื้อ รายการสินค้า และ จำนวนให้ถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์จ่ายสินค้าทุกครั้ง (หากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที)
 8. 1.8 ท่านและพนักงานผู้จ่ายสินค้า จะต้องเซ็นชื่อทั้งในใบรับชำระเงิน (บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐาน) และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากจำเป็นต้องติดต่อกับบริษัทในภายหลัง)

การใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

ใบสำคัญลดหนี้ เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้าวีไอพี เมื่อมีการคืนสินค้าภายใต้การรับประกันความพอใจ โดยในการคืนสินค้าลูกค้าวีไอพีจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าทุกครั้ง สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) หรือการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ที่ใช้บริการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าเพื่อขอให้ออกใบสำคัญลดหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ เมื่อบริษัทออกใบสำคัญลดหนี้ให้แล้ว ลูกค้าวีไอพีสามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ชำระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าครั้งใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

 1. ใบสำคัญลดหนี้ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของลูกค้าวีไอพี ที่มีชื่อแสดงอยู่ในใบสำคัญลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของลูกค้าวีไอพี ท่านอื่นได้
 2. ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหน้าเคาน์เตอร์บริการที่บริษัทฯ แต่ไม่สามรถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือ การสั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)
 3. ใบสำคัญลดหนี้ 1 ใบ สามารถใช้ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น
 4. ในการสั่งซื้อเพื่อใช้ใบสำคัญลดหนี้ มูลค่ารวมของสินค้าที่สั่งซื้อจะต้องมีจำนวนเงิน เท่ากับ หรือมากกว่า จำนวนเงินของใบสำคัญลดหนี้

2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Call Order)

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวัน พร้อมแจ้งรายการสั่งซื้อและระบุวิธีการชำระเงิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 2.1 จัดเตรียมรหัสสมาชิก, ชื่อ – นามสกุลของผู้สั่งซื้อ, รายการและจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อและจำนวนเงินให้พร้อมก่อนโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2.2 โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-726-9030 เมื่อพนักงานรับสาย กรุณาแจ้งรายละเอียดตามขั้นตอนโดยเบื้องต้น
 3. 2.3 เจ้าหน้าที่จะให้ท่านระบุวิธีการการรับสินค้า ว่าท่านต้องการรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้า (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องบริการการจัดส่งสินค้า)
 4. 2.4 พนักงานจะให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่องวิธีการชำระเงินค่าสินค้า) เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะทวนรายการสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องพร้อมแจ้งเลขที่อ้างอิงของการสั่งซื้อให้ท่านบันทึกไว้ทุกครั้ง (รายการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่มิได้แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วัน ถัดไป จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

3. การสั่งซื้อผ่านช่องทาง Aimstar Shopping Online

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://shopping.aimstarnetwork.com/th


4. สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Aimstar Shopping Online

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Aimstar Shopping Online

 • แอนดรอยด์ (Android) ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
 • ไอโอเอส (IOS) ดาวน์โหลดผ่าน App Store

5. สั่งซื้อผ่านไลน์ไอดี : @aimstar.info

ลูกค้าวีไอพีต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

 1. 5.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 5.2 ระบุช่องทางการจัดส่ง (เลือก 1 ช่องทาง)

         - รับสินค้าด้วยตนเองบริษัท
         - จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระบบทะเบียนสมาชิก
         - จัดส่งที่ร้าน 7-Eleven (ระบุเลขที่สาขา 4 หลัก)

 3. 5.3 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 4. 5.4 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และจำนวนเงิน
 5. 5.5 เลือกวิธีการชำ ระเงิน 1 ช่องทาง

         - ชำระที่บริษัท
         - ชำระโดยเงินโอนผ่านธนาคาร
         - ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)
         - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
         - ชำระผ่านเครื่องรูดบัตรพกพา(mPOS, mini EDC)
         - บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)


6. สั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟสบุ๊ค (Facebook) : aimstarnetwork.official

ลูกค้าวีไอพีสามารถสั่งซื้อผ่านอินบ๊อกซ์ของเฟสบุ๊ค (Facebook) โดยแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจน

 1. 6.1 รหัสสมาชิกผู้สั่งซื้อ, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์
 2. 6.2 ระบุสินค้า แจ้งรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนที่สั่งซื้อ, จำนวนเงิน
 3. 6.3 ระบุวิธีการชำ ระเงิน
 4. 6.4 ระบุวิธีการรับสินค้า

7. สั่งซื้อแบบออโต้ชิพ (AUTOSHIP)

เป็นระบบอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจเอมสตาร์และลูกค้าวีไอพี ที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริโภคเป็นประจำสมาชิกสามารถแจ้งยืนยันความต้องการสินค้าเพื่อให้บริษัท จัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน ฟรีค่าจัดส่ง พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมตามรายการออโต้ชิพนั้นๆ (โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com )